Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie”. Albert Camus