Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie”. Albert Camus
Doskonale wyznaczone cele
to klucz do dobrej kampanii
to również klucz do efektywnych i precyzyjnie adresowanych działań reklamowych. To gwarancja sukcesu.
[pokaż więcej]

Żeby coś osiągnąć, dobrze jest wiedzieć, jak chce się to zrobićSTRATEGIE REKLAMOWE

Strategia to klucz do dobrej kampanii reklamowej. Dla nas jest to najważniejsza z oferowanych usług. Tworzymy strategie reklamowe, a także udzielamy konsultacji w tym temacie. Doskonale zaplanowana strategia, uwzględniająca sytuację rynkową marki oraz skierowana do odpowiedniej grupy odbiorców, jest gwarancją sukcesu kampanii reklamowej. Kreacja jest oczywiście istotna, ale nie fundamentalna – nawet najbardziej kreatywne pomysły mogą nie przynieść pożądanego rezultatu, jeśli nie będą wpisane w adekwatną i drobiazgowo zaplanowaną strategię reklamową. Dobra strategia zaś pozwoli na stworzenie wyjątkowej, dopasowanej kreacji i dopiero ta całość przesądzi o powodzeniu projektu.

 

Planowanie strategiczne to fundament, na którym opierają się wszystkie pozostałe działania reklamowe. Firmy często pomijają ten aspekt lub trywializują go. My stawiamy strategię w centrum naszych działań i dzięki temu kampanie naszych klientów odnoszą sukces. Tworzona przez nas strategia jest konkretna, skupiona na problemie, skierowana do danej grupy odbiorców, precyzyjnie zaplanowana w czasie. Zawiera zestaw niezbędnych informacji, które stanowią wskazówki, co do tego, jakie podejmować na bieżąco decyzje i jak je później weryfikować. Obejmuje strategię marki, strategie komunikacji werbalnej i wizualnej, strategię user experience. Składa się z analizy marki, analizy otoczenia, analizy SWOT, określenia celów i grupy docelowej, opisania kreacji, stworzenia planu komunikacyjnego z uwzględnieniem narzędzi i harmonogramu oraz ewaluacji.

 

Stworzymy dla Ciebie indywidualną, dopasowaną do potrzeb, skuteczną strategię reklamową!

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Lista Klientów, dla których mamy lub mieliśmy przyjemność pracować: